آزمون آنلاین نوروز 97  
سوالات ریاضی به صورت pdf            می باشد .
لطفا آن را در منزل حل کرده و در اولین جلسه ریاضی بعد از عید آن را به دبیر خود تحویل دهید .
برای دانلود سوالات روی لینک زیر کلیک نمایید .
     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

تاریخ هنر ایران ( دهم گرافیک )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

عکاسی 1( دهم گرافیک )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

شناخت مواد و مصالح ( دهم معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

جغرافیا ( دهم گرافیک و معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

مبانی هنرهای تجسمی ( دهم گرافیک )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

مناظر و مرایا ( دهم گرافیک )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

فارسی و نگارش ( دهم گرافیک - معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

شیمی ( دهم گرافیک و معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

تاریخ معاصر ( یازدهم گرافیک )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

عناصر و جزئیات ( یازدهم معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

آشنایی با بناهای تاریخی ( یازدهم معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

فیزیک ( یازدهم گرفیک و معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

تاسیسات مکانیکی ( یازدهم معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

چاپ دستی ( یازدهم گرافیک )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

سواد رسانه ای ( یازدهم گرافیک و معماری )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

عکاسی 2 ( یازدهم گرافیک )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  
سوالات ریاضی به صورت pdfمی باشد.
لطفا آن را در منزل حل کرده و در اولین جلسه ریاضی بعد از عید آن را به دبیر خود تحویل دهید .
برای دانلود سوالات روی لینک زیر کلیک نمایید .
     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

معارف ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

زبان فارسی ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

هنر و ادب ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

کارگاه هنر ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

انسان فضا وطراحی ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

سیر هنر ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

آشنایی با میراث فرهنگی هنری ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین نوروز 97  

آشنایی با رشته های مختلف هنری ( پیش دانشگاهی )


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

کنکور 96 ( خلاقیت نمایش )


     
 
کنکور 1396 ( درک همومی هنر - ریاضی)   

کنکور 96 ( درک عمومی هنر - ریاضی )


     
 
آزمون آنلاین3  

آزمون مستمر پایه چهارم هنر(دوشنبه 96/9/13)


     
 
آزمون آنلاین2  

آزمون مستمر پایه چهارم هنر (یکشنبه96/9/12)


     
 
آزمون آنلاین1  

آزمون مستمر پایه چهارم هنر(شنبه 96/9/11)