اهداف و برنامه ها  

1- توجه به فضاي فيزيكي در مدرسه در همه ابعاد «از جمله ميز و نيمكت مناسب، رنگ كلاسها، تخته سياه، گچ تحرير مرغوب و...»

2-      برقراري روابط انساني مطلوب بين كاركنان و دانش آموزان و اوليا با هدايت و رهبري دلسوزانه مدير با عنوان كارگردان اصلي در مدرسه

3-برقراري ارتباط و تعامل دوسويه بين دانش آموزان به عنوان عنصر اصلي و محوري در تعليم و تربيت.

4-توجه جدي به نيازهاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان در مدرسه از قبيل كتابخانه، نمازخانه، كارگاههاي هنری و رايانه، ، زمين بازي مناسب، وسايل و امكانات ورزشي و...

5- كيفيت بخشي به جلسات شوراي معلمان با طرح مسايل علمي و كاربردي و تشكيل كارگاههاي آموزشي

6 - هدايت و راهنمايي معلمان به آموزشهاي خلاق و استفاده از يادگيري مشاركتي توسط خود   دانش آموزان،                                                                                                            7- توجه جدي و اهميت دادن به روز نوجوان و جوان و دانش آموز در مدرسه و ارتباط مستمر و دوسويه بين كاركنان مدرسه و دانش آموزان در جهت حل مسايل روزمره با كمك خود دانش آموزان
8-
 
توجه و اهميت جدي به امر مهم اقامه نماز در مدرسه

9- توجه به خواسته ها و نيازهاي منطقي مربيان پرورشي در مدرسه و فعال نمودن ايشان در امورپرورشي مدرسه همراه با برنامه هاي مناسب و پيش بيني شده در جهت تقويت بنيه ديني دردانش آموزان

10- اهميت دادن به شوراي دانش آموزي در مدرسه و دادن نقشها و مسؤوليتهاي متفاوت به ايشان در كارها از جمله ايجاد نظم در مدرسه، همكاري با معاونان مدرسه، شوراي حل اختلاف در مدرسه براي حل مسايل بين دانش آموزان، امور بهداشتي و ورزشي مدرسه و...

11- فعال نمودن كتابخانه مدرسه و به روز نمودن كتابهاي موجود در آن در جهت استفاده مطلوب دانش آموزان براي رفع نيازهاي علمي، ديني و پژوهشي

12- توجه و اهميت به همه مسابقات علمي و فرهنگي در مدرسه در جهت تقويت بروز استعدادهاي متفاوت دانش آموزان

13-  توجه جدي به درس پرورشي

14- فعال نمودن در مناسبتها از قبيل «ولادتها، ايام خاص، رحلتها» و برگزاري مراسم مخصوص آن روز در مدرسه در جهت آشنايي بيشتر دانش آموزان

15- تشويق و ترغيب دانش آموزان قاري قرآن، هنرمند، ورزشكار و داراي استعدادهاي خاص

16- توجه به نيازها و خواسته ها و مشكلات رفتاري و خاص دانش آموزان در مدرسه و ايجاد چتر حمايتي براي ايشان «مخصوصاً احيا و بكارگيري مشاوران مجرب در هنرستان»

 17- استفاده از روشهاي تدريس بارش مغزي (فكري) براي توانمندسازي‌دانش آموزان در حل مسايل روزمره و زندگي

18- تقسیم کار بین عوامل اجرایی آموزشگاه و نظارت کامل بر کار نیروها .

19- تشویق همکاران فعال در حیطه های مختلف آموزشی و پرورشی .

20- تشویق به جا و مناسب و جایگزینی آن به جای تنبیه نا بجا و نامناسب .

 21-با احترام گذاشتن به تفاوت های فردی دانش آموزان ، هرگز آنان را با هم مقایسه  ننماییم .

22- برگزاري جلسات هماهنگی کادر اجرایی مدرسه به صورت مکرر .

23- تشویق به موقع دانش آموزان برتر علمی ، اخلاقی ، کتاب خوان ، و......زدن عکس آنها در تابلو به منظور تشویق خود فردو دیگر دانش آموزان .

24- ایجاد آرامش و فضایی دوستانه در کلاس توسط دبیران به جهت دستیابی به یادگیری بهتر دانش آموزان.

25- ایجاد محیطی گرم و صمیمی و به دور از استرس و دادن آرامش به همکاران .

26- استفاده از دانش آموزان فعال وبرگزاری کنفرانس های کلاسی در دروس مختلف.

27- مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و تقویت کارهای گروهی در کلاس.

28- استفاده از راهکارهای مناسب جهت تقویت روحیاتی چون خلاقیت ، نوآوری، آموزش بهتر زیستن ، احترام به قانون ، رعایت بهداشت فردی و  ........

29- دارا بودن صندوق هایی در مدرسه تحت عناوین : ارتباط با مدیر ، ارتباط با مشاور ، ارتباط با شورای دانش آموزی و صندوق انتقادات و پیشنهادات .

30- داشتن طرح های نشاط و شادابی در مدرسه همانند مسابقات ورزشی ، استفاده از آهنگ های سنتی و موزیک های بدون کلام در زنگ تفریح در مناسبت های مختلف .

31- آراسته بودن فضای آموزشگاه به جهت بهبود وضعیت روحی دانش آموزان و همکاران

32- دارا بودن بانک سئوالات و در دسترس بودن آن جهت استفاده دبیران و دانش آموزان.

33- شوراهای دانش آموزی فعال و اهمیت به تصمیم و نظرات آنان .

34- برگزاری زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین و سایر مراسم معنوی و مذهبی و حضور حداکثری کادر اجرایی ، معلمان و دانش آموزان در این مراسم .

35- برگزاری نمایشگاه های کتاب ، صنایع دستی و دست ساخته های دانش آموزی

36- دارا بودن  منشور اخلاقی و انضباطی دانش آموزان در کلاس با استفاده از نظرات خود دانش آموزان و نصب آن در کلاس .

37- تشویق دانش آموزانی که نسبت به ماه قبل خود پیشرفت داشته اند .

38- دادن مسئولیت به دانش آموزان در امور مختلف .

40- بالا بردن سطح بهداشت مدارس با استفاده از خود دانش آموزان .

41- راه اندازی کلاسهای رفع اشکال قبل از امتحانات که تاثیر بسزایی بر روی پیشرفت   تحصیلی دانش آموزان دارد

42- انتخاب و تشویق به موقع دانش آموزانی که خود می توانند الگویی جهت دیگر  دانش آموزان باشند .

43- جلسات پرسش و پاسخ مدیر با دانش آموزان در خصوص کیفیت بخشی به امور مختلف مدرسه .

44- دادن انگیزه و موج انرژی مثبت به دانش آموزان توسط اولیامدرسه در همه زمینه ها

45- کار بر روی سئوالات تستی و امادگی دانش آموزان جهت زدن تست و یادگیری این مهارت ،  در مراحل مختلف آموزشی .( آزمون های آنلاین )

46- آموزش والدین در کنار آموزش دانش آموزان و کسب انگیزه های لازم اولیا در امر مشارکت تحصیل فرزندان .

47-دعوت از اولیابه صورت کلاسی و به صورت رشته ای و بیان نکات مشاوره ای مناسب با موقعیت های مختلف زمانی و سنی دانش آموزان .

48- چاپ کارنامه ماهانه و دعوت از اولیا به جهت تحویل کارنامه و آگاهی آنان از وضعیت فعلی فرزندشان .

49- تشکیل کلاسهای آموزش خانواده توسط اساتید مجرب ، پرهیز از مسائل تکراری و  به روز بودن مسائل مطرح شده در جلسه.

50- تخصصی نمودن مسائل مربوطه در جلسات آموزش خانواده با توجه به کشش و نیازهای اولیاء دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی .

51- ارتباط حداکثری با اولیا ءدانش آموزان و حضورمستمرآنان در مدرسه .