توجه توجه  
هنرجویان پایه دهم و یازدهم حق شرکت در آزمونهای این بخش را ندارند . آزمون های این بخش مخصوص هنرجویان پایه دوازدهم می باشد . همچنین این آزمون ها دارای نمره منفی هستند . 
هنرجویان پایه دهم و یازدهم لطفا به منوی آزمون آنلاین زیرمنوی آزمون آنلاین سال 99-98 مراجعه کنند . 
     
 
کنکور  

آزمون 3 آنلاین دین و زندگی

آزمون از 7و8 درس اول دین و زندگی پایه یازدهم  می باشد .
آزمون دارای نمره منفی است .( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
زمان آزمون 17 دقیقه میباشد .
تعداد سوالات 24 تست است .
آزمو تا جمعه 16 اسفند ساعت23:59 فعال است .
 

     
 
کنکور  

آزمون آنلاین 2 دین و زندگی

این آزمون از دروس 7 و 8 می باشد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 سوال می باشد .
این آزمون ، نمره منفی دارد . ( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
آزمون تا جمعه 16 اسفند ساعت 23:59 فعال است .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
کنکور  

آزمون 1 دین و زندگی

آزمون از 5 درس اول دین و زندگی پایه دوازدهم می باشد .
آزمون دارای نمره منفی است .
زمان آزمون 17 دقیقه میباشد .( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
تعداد سوالات 25 تست است .

     
 
آزمون 2 آنلاین تاریخ هنر جهان پایه دوازدهم گرافیک  

آزمون 2 آنلاین تاریخ هنر جهان

آزمون از درس 11 و 12 تاریخ هنر جهان می باشد .
آزمون دارای نمره منفی است .( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
زمان آزمون 17 دقیقه میباشد .
تعداد سوالات 20 تست است .
آزمو تا جمعه 1 فروردین ساعت23:59 فعال است .

     
 
آزمون 2 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم   

آزمون 2 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم

آزمون از 6و7درس  دین و زندگی می باشد .
آزمون دارای نمره منفی است .( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
زمان آزمون 17 دقیقه میباشد .
تعداد سوالات 24 تست است .
آزمون تا جمعه 16 اسفند ساعت23:59 فعال است .

     
 
آزمون 1 تاریخ هنر جهان  

آزمون 1 تاریخ هنر جهان

آزمون ازدرس 2 تا 8 تاریخ هنر جهان پایه دوازدهم می باشد .
آزمون دارای نمره منفی است .( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
زمان آزمون 30 دقیقه میباشد .
تعداد سوالات 30 تست است .