آزمون 1 دین و زندگی  

آزمون 1 دین و زندگی

آزمون از 5 درس اول دین و زندگی پایه دوازدهم می باشد .
آزمون دارای نمره منفی است .
زمان آزمون 17 دقیقه میباشد .( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
تعداد سوالات 25 تست است .

     
 
آزمون 1 تاریخ هنر جهان  

آزمون 1 تاریخ هنر جهان

آزمون ازدرس 2 تا 8 تاریخ هنر جهان پایه دوازدهم می باشد .
آزمون دارای نمره منفی است .( به ازای هر 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف خواهد شد )
زمان آزمون 30 دقیقه میباشد .
تعداد سوالات 30 تست است .