آزمون پودمان تزئینات سلولزی  

پودمان تزئینات سلولزی

آزمون پودمان تزئینات سلولزی می باشد .
هنرجویان پایه دهم معماری داخلی
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 11 الی 13 روز دوشنبه 29 اردیبهشت  برای هنرجویان دهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون پودمان 5 شیمی  

آزمون پودمان 5 درس شیمی

آزمون پودمان 5 درس شیمی که از 3 نمره می باشد می باشد .
هنرجویان پایه دهم ( کلیه رشته ها )
تعداد تست : 15
زمان آزمون : 20 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 9 الی 11 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان دهم گرافیک فعال خواهد بود .
این آزمون فقط از ساعت 11 الی 13 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان دهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون پودمان 4 شیمی  

آزمون پودمان 4 درس شیمی

آزمون پودمان 4 درس شیمی که از 3 نمره می باشد می باشد .
هنرجویان پایه دهم ( کلیه رشته ها )
تعداد تست : 15
زمان آزمون : 20 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 9 الی 11 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان دهم گرافیک فعال خواهد بود .
این آزمون فقط از ساعت 11 الی 13 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان دهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون درس میانی هنرهای تجسمی  

آزمون مبانی هنرهای تجسمی

آزمون مبانی هنرهای تجسمی ، 4 نمره ای می باشد . 
هنرجویان پایه دهم گرافیک
تعداد تست : 16
زمان آزمون : 20 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 9  الی 11 روز سه شنبه 23  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون مجدد عکاسی (1)   

آزمون مجدد درس عکاسی (1)

آزمون مجدد درس عکاسی (1) ، 8 نمره ای می باشد . 
هنرجویان پایه دهم گرافیک
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 12شب  الی 1 شب روزدوشنبه 22  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 5 الزامات محیط کار  

آزمون مجدد پودمان 5 الزامات محیط کار

آزمون مجدد  پودمان 5 درس الزامات محیط کار 
هنرجویان پایه دهم ( کلیه رشته ها ) که نتوانستند در امتحان شرکت کنند .
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 21 الی 22:30  روز پنجشنبه 18 اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 4 الزامات محیط کار  

آزمون مجدد پودمان 4 درس الزامات محیط کار

آزمون مجدد  پودمان 4 درس الزامات محیط کار 
هنرجویان پایه دهم گرافیک 1 که نتوانستند در امتحان شرکت کنند .
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 21 الی 22:30  روز پنجشنبه 18 اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون درس عکاسی (1)  

آزمون آنلاین درس عکاسی

آزمون درس عکاسی (1) ، 8 نمره ای می باشد . 
هنرجویان پایه دهم گرافیک
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 9 الی 11 روزدوشنبه 22  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
 
اسامی هنرجویانی که در آزمون ها شرکت کرده بودند ولی نمرات آنها ثبت نشده بود :
پودمان 5 : سارینا رنج بخش - فهیمه عدالت خواه - مهرانا ابوالقاسم - ریحانه باغبان - محدثه نوری آذر - فاطمه رضائیان - الهه رستمی کیسمی 
پودمان 4 :مریم پورمحمدی - یگانه سادات طباطبایی 
     
 
پودمان 5 الزامات محیط کار  

پودمان 5 الزامات محیط کار

آزمون از پودمان 5 درس الزامات محیط کار می باشد .
هنرجویان پایه دهم ( کلیه رشته ها )
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 11 الی 13 روز چهارشنبه 17 اردیبهشت فعال خواهد بود .
آزمون تا ساعت 14 تمدید شد .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
پودمان 4 الزامات محیط کار  

پودمان 4 درس الزامات محیط کار

آزمون از پودمان 4 درس الزامات محیط کار می باشد .
هنرجویان پایه دهم گرافیک 1
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 11 الی 13 روز چهارشنبه 17 اردیبهشت فعال خواهد بود .
آزمون تا ساعت 14 تمدید شد .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون پودمان 5 فیزیک  

آزمون پودمان 5 درس فیزیک

آزمون پودمان 5 درس فیزیک  می باشد.
هنرجویان پایه یازدهم ( کلیه رشته ها )
تعداد تست : 15
زمان آزمون : 40 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 13 الی 15 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان یازدهم گرافیک فعال خواهد بود .
این آزمون فقط از ساعت 15 الی 17 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان یازدهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون پودمان 4 فیزیک  

آزمون پودمان 4 فیزیک

آزمون پودمان 4 درس فیزیک و از 15 نمره  می باشد.
هنرجویان پایه یازدهم ( کلیه رشته ها )
تعداد تست : 15
زمان آزمون : 40 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 13 الی 15 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان یازدهم گرافیک فعال خواهد بود .
این آزمون فقط از ساعت 15 الی 17 روز شنبه 27 اردیبهشت  برای هنرجویان یازدهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون پودمان  و 5 مدیریت تولید  

آزمون پودمان 4 و 5 درس مدیریت تولید

آزمون از پودمان 4 و 5 درس مدیریت تولید و 20 نمره ای می باشد .
هنرجویان پایه یازدهم گرافیک 
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 13 الی 15 روز سه شنبه 23 اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون پودمان 4 و 5 فن آوری های نوین  

آزمون پودمان 4 و 5 درس فن آوری های نوین

آزمون از پودمان 4 و 5 درس فن آوری های نوین و 20 نمره ای می باشد .
هنرجویان پایه یازدهم معماری
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 15 الی 17 روز سه شنبه 23 اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون مجدد عکاسی (2)  

آزمون مجدد درس عکاسی (2)

آزمون مجدد درس عکاسی (2) ، 4 نمره ای می باشد . 
هنرجویان پایه یازدهم گرافیک
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 12 شب الی 1 بامداد روزدوشنبه 22  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون درس عکاسی (2)

آزمون درس عکاسی (2) ، 4 نمره ای می باشد . 
هنرجویان پایه یازدهم گرافیک
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 13 الی 15 روزدوشنبه 22  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون درس چاپ دستی

آزمون درس چاپ دستی ( جزوه + کتاب از صفحه 64 تا صفحه 67 ) می باشد .
هنرجویان پایه یازدهم گرافیک
تعداد تست : 16
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 13 الی 15 روز یکشنبه 21  اردیبهشت فعال خواهد بود .
تمدید مهلت از 12 تا 1 شب
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون درس تصویرسازی  

آزمون درس تصویرسازی

آزمون درس تصویرسازی ، 4 نمره ای می باشد . 
هنرجویان پایه دوازدهم گرافیک
تعداد تست : 8
زمان آزمون : 10 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 17 الی 19 روزسه شنبه 23  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون درس نقشه کشی معماری  

آزمون درس نقشه کشی

آزمون از درس نقشه کشی  می باشد .
هنرجویان پایه یازدهم  معماری
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 20 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 15 الی 17 روز سه شنبه 30  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون حجم و ماکت  

آزمون درس حجم و ماکت

آزمون درس حجم و ماکت  ، 4 نمره ای می باشد .( هر تست 0/25 نمره )
هنرجویان پایه دوازدهم معماری
تعداد تست : 16
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 21 الی 23 روزشنبه 27  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون پودمان 5 اخلاق حرفه ای   

آزمون از پودمان 5 درس اخلاق حرفه ای

آزمون از پودمان 5 درس اخلاق حرفه ای و 5 نمره ای می باشد .( هر تست 0/5 نمره )
هنرجویان پایه دوازدهم ( کلیه رشته ها )
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 17 الی 19 روز یکشنبه 21 اردیبهشت برای دوازدهم گرافیک فعال خواهد بود .
این آزمون فقط از ساعت 21 الی 23 روز یکشنبه 21 اردیبهشت برای دوازدهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون اتوکد  

آزمون درس اتوکد

آزمون درس اتوکد  ، 8 نمره ای می باشد .( هر تست 0/5 نمره )
هنرجویان پایه دوازدهم معماری
تعداد تست : 16
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 21 الی 23 روزشنبه 20  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان 4 درس اخلاق حرفه ای

آزمون از پودمان 4 درس اخلاق حرفه ای و 5 نمره ای می باشد .( هر تست 0/5 نمره )
هنرجویان پایه دوازدهم ( کلیه رشته ها )- هنرجویان باید به سه پودمان پاسخ ندهند ( پودمان 5 - پودمان 4 - پودمان 3 ) .
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 17 الی 19 روز یکشنبه 21 اردیبهشت برای دوازدهم گرافیک فعال خواهد بود .
این آزمون فقط از ساعت 21 الی 23 روز یکشنبه 21 اردیبهشت برای دوازدهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان 3 درس اخلاق حرفه ای

آزمون از پودمان 3 درس اخلاق حرفه ای و 5 نمره ای می باشد .( هر تست 0/5 نمره )
هنرجویان پایه دوازدهم ( کلیه رشته ها )- هنرجویان باید به سه پودمان پاسخ ندهند ( پودمان 5 - پودمان 4 - پودمان 3 ) .
تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 17 الی 19 روز یکشنبه 21 اردیبهشت برای دوازدهم گرافیک فعال خواهد بود .
این آزمون فقط از ساعت 21 الی 23 روز یکشنبه 21 اردیبهشت برای دوازدهم معماری فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .

     
 
آزمون خط در گرافیک  

آزمون درس خط در گرافیک

آزمون درس خط در گرافیک  ، 4 نمره ای می باشد . ( صفحه 67 تا آخر کتاب )
( هر تست 0/25 نمره )
هنرجویان پایه دوازدهم گرافیک
تعداد تست : 16
زمان آزمون : 15 دقیقه
این آزمون فقط از ساعت 17 الی 19 روزشنبه 20  اردیبهشت فعال خواهد بود .
شرکت در آزمون الزامی و اجباری می باشد .