آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد جغرافیا

آزمون مجدد جغرافیا
روز پنجشنبه 22 خرداد ، از ساعت 14 الی 19 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : احسانی _ علیخانی _مسجدی_کاوین_موسی زاده _حنانه حسینی

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی جغرافیا

آزمون پایانی خرداد ماه درس جغرافیا
تعداد تست : 20تست 
زمان آزمون : 17دقیقه
آزمون از ساعت 18 الی 22 روزچهارشنبه 21 اردیبهشت در دسترس خواهد بود . هنرجویان در این زمان حتما در آزمون شرکت کنند .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد فارسی (1)

آزمون مجدد فارسی (1)
روز دوشنبه 19 خرداد ، از ساعت 18 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : ماجده زاهدی - نازگل مولودی - فاطمه یعقوبی - محدثه مسجدی - علی خانی زاده

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی فارسی (1)

آزمون پایانی خرداد ماه درس فارسی (1)
تعداد تست : 15 تست 
زمان آزمون : 30 دقیقه
آزمون برای دهم گرافیک ، روز دوشنبه 19 خرداد ، ساعت 9 الی 10:30 فعال خواهد بود.
آزمون برای دهم معماری ، روز دوشنبه 19 خرداد ، ساعت 10:30 الی 11:30 فعال خواهد بود.

     
 
ت  

آزمون مجدد تاریخ هنر ایران

آزمون مجدد تاریخ هنر ایران
روز شنبه 17 خرداد ، از ساعت 18 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : مریم پورمحمدی - ریحانه تواناییان - سپنتا طائی - زینب کاوین - مهرانا ابوالقاسم - فاطمه ترابی - یگانه سادات برارثانی - زهرا علی خانی زاده - زهرا ترابی - باغبان - احسانی - رضاخانی-رستگار-یاوری-ماه نیا مدنی-الهه هاشمی-بیتا جناب - تاماراپورنظری-ملیکا استاجی-مبیناصیفی بخش

     
 
آزمون پایانی تاریخ هنر ایران  

آزمون پایانی تاریخ هنر ایران

آزمون پایانی خرداد ماه درس تاریخ هنر ایران
تعداد تست : 20 تست 
زمان آزمون : 30 دقیقه
آزمون برای دهم گرافیک ، روز شنبه 17 خرداد ، ساعت 9 الی 10:30 فعال خواهد بود.
 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد دینی (۱)

آزمون مجدد دینی (۱)
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : هستی کبیری _ فاطمه ترابی _ هانیه هادی _ یگانه طباطبایی _ مهدیه موسوی _ زهرا علی خانی زاده

     
 
آزمون پایانی دینی (1)  

آزمون پایانی دینی (1)

آزمون پایانی خرداد ماه درس دینی (1)
تعداد تست : 16 تست 
زمان آزمون : 30 دقیقه
آزمون برای دهم گرافیک ، روز سه شنبه 13 خرداد ، ساعت 9 الی 10:30 فعال خواهد بود.
آزمون برای دهم معماری ، روز سه شنبه 13 خرداد ، ساعت 10:30 الی 11:30 فعال خواهد بود.

     
 
آزمون پایانی عربی پایه دهم  

آزمون پایانی عربی (1)

آزمون پایانی خرداد ماه درس عربی (1)
تعداد تست : 20 تست 
زمان آزمون : 30 دقیقه
آزمون برای دهم گرافیک ، روز یکشنبه 11 خرداد ، ساعت 9 الی 10:30 فعال خواهد بود.
آزمون برای دهم معماری ، روز یکشنبه 11 خرداد ، ساعت 10:30 الی 11:30 فعال خواهد بود.

     
 
آزمون شنیداری  
روز شنبه 10 خرداد ماه ، از ساعت 14 در گروه واتس آپ زبان پایه دهم ، آزمون شنیداری برگزار خواهد شد . حضور به موقع در گروه و شرکت درآزمون شنیداری الزامی و اجباری می باشد .
     
 
 

آزمون مجدد عربی (1)

آزمون مجدد عربی (1)
روز یکشنبه 11 خرداد ، از ساعت 18 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : طائی - منتظری

     
 
آزمون مجدد زبان خارجه پایه دهم   

آزمون مجدد زبان دهم

آزمون مجدد زبان دهم 
روز شنبه ۱۰ خرداد ، از ساعت ۱۸ الی ۲۳:۵۹ فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : پیرحیاتی _ نزل آبادی _ ماجده رضایی _ فاطمه ترابی _  علی خانی زاده _ ملیکا استاحی

     
 
آزمون پایانی زبان خارجه پایه دهم   

آزمون زبان خارجه پایه دهم

آزمون پایانی خرداد ماه درس زبان خارجه 
تعداد تست : 24 تست 
زمان آزمون : 30 دقیقه
12 نمره
آزمون برای دهم گرافیک ، روز شنبه 10 خرداد ، ساعت 9 الی 10:30 فعال خواهد بود .
آزمون برای دهم معماری ، روز شنبه 10 خرداد ، ساعت 10:30 الی 11:30 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی تاریخ معاصر

آزمون مجدد تاریخ معاصر
روزشنبه 24 خرداد ، از ساعت - الی - فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : -

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد دینی (2)

آزمون مجدد دینی (2)
روز پنجشنبه 22 خرداد ، از ساعت ۱۴ الی ۱۹ فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : مهدیه خزایی - پانته آ قلی زاده - سارا آریایی - عسل نعیمیان - عسل حصارشورکاربی-شیما زند - مبینا قلندری

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی دینی (2)

آزمون پایانی خرداد ماه درس دینی (2)
تعداد تست : 16 تست 
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون از ساعت 18 الی 22 روزچهارشنبه 21 اردیبهشت در دسترس خواهد بود . هنرجویان در این زمان حتما در آزمون شرکت کنند .
 

     
 
آزمون پایانی فارسی (2)  

آزمون پایانی فارسی (2)

آزمون پایانی خرداد ماه درس فارسی (2)
تعداد تست : 15 تست 
زمان آزمون : 30 دقیقه
آزمون برای یازدهم گرافیک ، روز شنبه 17 خرداد ، ساعت 11:30 الی 13 فعال خواهد بود .
آزمون برای یازدهم معماری ، روز شنبه 17 خرداد ، ساعت 13 الی 14 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

ف


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد عربی (2)

آزمون مجدد عربی (2)
روز دوشنبه 19 خرداد ، از ساعت 18 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : ملیحه محفوظی نژاد - شیما زند

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد زبان خارجه (۲)

آزمون مجدد زبان خارجه (۲)
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : غزاله عرب _ سحر خلیلااول _ نازنین فاطمه نورعلی _ فاطمه دربان آستانه _ عسل نعیمیان _ مبینا قلندری _ تداعی کاظمی _ بهاره نورالهی _ فاطمه جانباز

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی عربی (2)

آزمون پایانی خرداد ماه درس عربی (2)
تعداد تست : 20 تست 
زمان آزمون : 40 دقیقه
آزمون برای یازدهم گرافیک ، روز دوشنبه 19 خرداد ، ساعت 11:30 الی 13 فعال خواهد بود .
آزمون برای یازدهم معماری ، روز دوشنبه 19 خرداد ، ساعت 13 الی 14 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی زبان خارجه (2)

آزمون پایانی خرداد ماه درس زبان خارجه (2)
تعداد تست : 15 تست 
زمان آزمون : 30 دقیقه
آزمون برای یازدهم گرافیک ، روز سه شنبه 13 خرداد ، ساعت 11:30 الی 13 فعال خواهد بود .
آزمون برای یازدهم معماری ، روز سه شنبه 13 خرداد ، ساعت 13 الی 14 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد سواد رسانه ای

آزمون مجدد سواد رسانه ای 
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : سحر خلیلااول _ مببنا مقدسی

     
 
آزمون پایانی سواد رسانه ای  

آزمون پایانی سواد رسانه ای

آزمون پایانی خرداد ماه درس سواد رسانه ای
تعداد تست : 15 تست 
زمان آزمون : 20 دقیقه
15 نمره
آزمون برای یازدهم گرافیک ، روز دوشنبه 12 خرداد ، ساعت 11:30 الی 13 فعال خواهد بود .
آزمون برای یازدهم معماری ، روز دوشنبه 12 خرداد ، ساعت 13 الی 14 فعال خواهد بود .

     
 
 

آزمون مجدد انسان و محیط زیست

آزمون مجدد انسان و محیط زیست 
روز یکشنبه 11 خرداد ، از ساعت 18 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی غایبین عسل نعیمیان 11معماری-سحر خلیلا اول -صبا گودرزی-فاطمه کردی کلاکی 11 گرافیک

     
 
آزمون پایانی انسان و محیط زیست  

آزمون پایانی انسان و محیط زیست

آزمون پایانی خرداد ماه درس انسان و محیط زیست 
تعداد تست : 20 تست 
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون برای یازدهم گرافیک ، روز یکشنبه 11 خرداد ، ساعت 11:30 الی 13 فعال خواهد بود .
آزمون برای یازدهم معماری ، روز یکشنبه 11 خرداد ، ساعت 13 الی 14 فعال خواهد بود .

     
 
برنامه امتحانات پایانی خرداد ماه  
برنامه امتحانات پایانی خرداد ماه
روز / پایه 
دهم گرافیک
10:30 - 9
دهم معماری
11:30 - 10:30
یازدهم گرافیک
13 - 11:30
یازدهم معماری
14 - 13
دوازدهم گرافیک
15:30 - 14
دوازدهم معماری
16:30 - 15:30
شنبه 3/10 زبان خارجه زبان خارجه - - هویت اجتماعی هویت اجتماعی
یکشنبه 3/11 عربی (1) عربی (1) انسان و محیط زیست انسان و محیط زیست - -
دوشنبه 3/12 - - سوادرسانه ای سوادرسانه ای سلامت سلامت
سه شنبه 3/13 دینی (1) دینی (1) زبان خارجه  زبان خارجه مدیریت خانواده مدیریت خانواده
شنبه 3/17 تاریخ هنر ایران - فارسی فارسی تاریخ هنر جهان متره
دوشنبه 3/19 فارسی فارسی عربی عربی دینی دینی
چهارشنبه 3/21 جغرافی جغرافی دینی دینی فارسی فارسی
شنبه 3/24 مناظر و مریا - تاریخ معاصر تاریخ معاصر عربی عربی
دوشنبه 3/26
      تاسیسات    
 
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد عربی (3)

آزمون مجدد عربی (3)
روز شنبه 24 خرداد ، از ساعت 18 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند :آویشا خالقی - ذاکری - حانیه ملکی - فردوس - طاهری

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد سلامت

آزمون مجدد سلامت 
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : طاهری  _ حانیه ملکی _ فریدونی _ چهره _ فردس _ کائید

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی عربی (3)

آزمون پایانی خرداد ماه درس عربی (3)
تعداد تست : 20 تست
زمان آزمون : 40 دقیقه
آزمون برای دوازدهم گرافیک ، روز شنبه 24 خرداد ، ساعت 14 الی 15:30 فعال خواهد بود .
آزمون برای دوازدهم معماری ، روز شنبه 24 خرداد ، ساعت 15:30 الی 16:30 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد فارسی (3)

آزمون مجدد فارسی (3)
روز پنجشنبه 22 خرداد ، از ساعت ۱۴ الی ۱۹ فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : طاهری - حانیه ملکی - رضایی مند - یعقوبی

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی فارسی (3)

آزمون پایانی خرداد ماه درس فارسی (3)
تعداد تست : 15 تست
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون برای دوازدهم گرافیک ، روز چهارشنبه 21 خرداد ، ساعت 14 الی 15:30 فعال خواهد بود .
آزمون برای دوازدهم معماری ، روز چهارشنبه 21 خرداد ، ساعت 15:30 الی 16:30 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد دینی (3)

آزمون مجدد دینی (3)
روز دوشنبه 19 خرداد ، از ساعت 19 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : خالقی - فردوس - حانیه ملکی - طاهری 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی دینی (3)

آزمون پایانی خرداد ماه درس دینی (3)
تعداد تست : 16 تست
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون برای دوازدهم گرافیک ، روز دوشنبه 19 خرداد ، ساعت 14 الی 15:30 فعال خواهد بود .
آزمون برای دوازدهم معماری ، روز دوشنبه 19 خرداد ، ساعت 15:30 الی 16:30 فعال خواهد بود .

     
 
ت  

آزمون مجدد تاریخ هنر جهان

آزمون مجدد تاریخ هنر جهان 
روز شنبه ۱7 خرداد ، از ساعت ۱۸ الی ۲۳:۵۹ فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید آزمون دهند :حمیدوند-حانیه ملکی-نرگس ذاکری- طاهری-زهرا پیکانی-شیدارضایی -معصومه کریمی-عطیه کوپال
 

     
 
آزمون پایانی تاریخ هنر جهان  

آزمون پایانی تاریخ هنر جهان

آزمون پایانی خرداد ماه درس تاریخ هنر جهان
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 30 دقیقه
آزمون برای دوازدهم گرافیک ، روز شنبه 17 خرداد ، ساعت 14 الی 15:30 فعال خواهد بود .
 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد مدیریت خانواده

آزمون مجدد مدیریت خانواده
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : فرناز ملکی _ مهرسا ملکی _ حانیه ملکی _ کایید _ طاهری _ ذاکری _ محمدخانی _ چناری

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی مدیریت خانواده

آزمون پایانی خرداد ماه درس مدیریت خانواده
تعداد تست :10
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون برای دوازدهم گرافیک ، روز سه شنبه 13 خرداد ، ساعت 14 الی 15:30 فعال خواهد بود .
آزمون برای دوازدهم معماری ، روز سه شنبه 13 خرداد ، ساعت 15:30 الی 16:30 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون پایانی سلامت  

آزمون پایانی سلامت

آزمون پایانی خرداد ماه درس سلامت
تعداد تست :20
زمان آزمون : 20
آزمون برای دوازدهم گرافیک ، روز دوشنبه 12 خرداد ، ساعت 14 الی 15:30 فعال خواهد بود .
آزمون برای دوازدهم معماری ، روز دوشنبه 12 خرداد ، ساعت 15:30 الی 16:30 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون مجدد پایانی هویت اجتماعی  

آزمون مجدد هویت اجتماعی

آزمون مجدد هویت اجتماعی 
روز شنبه ۱۰ خرداد ، از ساعت ۱۸ الی ۲۳:۵۹ فعال خواهد بود .

 

     
 
آزمون پایانی هویت اجتماعی   

آزمون پایانی هویت اجتماعی

آزمون پایانی خرداد ماه درس هویت اجتماعی 
تعداد تست : 20 تست 
زمان آزمون : 15دقیقه
20 نمره
آزمون برای دوازدهم گرافیک ، روز شنبه 10 خرداد ، ساعت 14 الی 15:30 فعال خواهد بود .
آزمون برای دوازدهم معماری ، روز شنبه 10 خرداد ، ساعت 15:30 الی 16:30 فعال خواهد بود .

     
 
آزمون مجدد پایانی آمادگی دفاعی  

آزمون مجدد پایانی آمادگی دفاعی

آزمون مجدد پایانی خرداد ماه درس آمادگی دفاعی
12 نمره 
تعداد تست :20
زمان آزمون : 10
آزمون فقط  روز چهارشنبه 7 خرداد ماه ساعت 11 الی 23:59 فعال خواهد بود .
 

     
 
آزمون پایانی آمادگی دفاعی  

آزمون پایانی آمادگی دفاعی

آزمون پایانی خرداد ماه درس آمادگی دفاعی
12 نمره 
تعداد تست :20
زمان آزمون : 15
آزمون برای دوازدهم معماری از ساعت 11 الی 13 روز چهارشنبه 7 خرداد ماه فعال خواهد بود .
آزمون برای دوازدهم گرافیک از ساعت 17 الی 19 روز چهارشنبه 7 خرداد ماه فعال خواهد بود .