پودمان 4 ریاضی پایه دهم   

پودمان 4 ریاضی پایه دهم( مجدد )

آزمون مجدد پودمان 4 ریاضی پایه دهم ( کلیه رشته ها )
تعداد سوالات : 10 تست 
زمان آزمون : 20 دقیقه 
آزمون  روز جمعه 9 خرداد ساعت 20 الی 23:59 مجددا فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که باید مجددا شرکت کنند : محدثه نوری آذر - زهرا مرادی - مهدیه موسوی - محدثه مسجدی - فاطمه ثانی - رحمانی
 

     
 
پودمان 5 ریاضی پایه دهم   

پودمان 5 ریاضی پایه دهم ( مجدد )

آزمون مجدد پودمان 5 ریاضی پایه دهم ( کلیه رشته ها )
تعداد سوالات : 10 تست 
زمان آزمون : 20 دقیقه 
آزمون  روز جمعه 9 خرداد ساعت 20 الی 23:59 مجددا فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که باید در آزمون شرکت کنند :ملیکا رضایی - تامارا پورنظریان - سما رجبی - آیناز زاهدی - فاطمه ثانی - مریم قربانی - سپنتا طائی - الهه هاشمی - مبینا باکوچی - رحمانی

     
 
آزمون مجدد عکاسی (1)   

آزمون مجدد درس عکاسی (1)


     
 
 
آزمون از ساعت 20 الی 23:59 فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که باید مجددا شرکت کنند :قلندری (پودمان 5 )- کیمیا اسلامی - فاطمه نجریان (پودمان 4 ) - نازنین فاطمه نورعلی ( پودمان 5) - بهاره نوراللهی ( پودمان 4 ) -زهرا نعمتی ( پودمان 5 ) - عسل نعیمیان ( پودمان 4 ) - پریناز طالشی ( پودمان 4 )
     
 
پودمان 4 ریاضی پایه یازدهم   

پودمان 4 ریاضی پایه یازدهم

آزمون پودمان 4 ریاضی پایه یازدهم ( کلیه رشته ها )
تعداد سوالات : 10 تست 
زمان آزمون : 20 دقیقه 
آزمون  روز جمعه 9 خرداد ساعت 20 الی 23:59 مجددا فعال خواهد بود .
 

     
 
پودمان 5 ریاضی پایه یازدهم   

پودمان 5 ریاضی پایه یازدهم

آزمون پودمان 5 ریاضی پایه یازدهم ( کلیه رشته ها )
تعداد سوالات : 10 تست 
زمان آزمون : 20 دقیقه 
آزمون  روز جمعه 9 خرداد ساعت 20 الی 23:59 مجددا فعال خواهد بود .