کادر آموزشی و علمی  
گرافیک 
 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان درس روزهای تدریس
1 سرکار خانم محمدزاده مقدم کارگاه گرافیک - اخلاق حرفه ای - طراحی (1) - صفحه آرایی شنبه - یکشنبه - دوشنبه
2 سرکار خانم هاشمی علیا عکاسی (1) - عکاسی (2) - علم مناظر و مرایا یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
3 سرکار خانم جبلی پور طراحی (2) - نوآوری - تصویرسازی شنبه - دوشنبه - سه شنبه
4 سرکار خانم دهقان نسب مبانی هنرهای تجسمی - خوشنویسی - تصویرسازی - کارگاه گرافیک شنبه - دوشنبه - سه شنبه
5 سرکار خانم رضایی زاده عکاسی (1) - علم مناظر و مرایا یکشنبه - دوشنبه
6 سرکار خانم دولتخواه طراحی (2) یکشنبه - سه شنبه
7 سرکار خانم صاحبی بزاز خط در گرافیک - مبانی هنرهای تجسمی یکشنبه - سه شنبه
8 سرکار خانم یحیایی طراحی (1) - طراحی (2) - چاپ دستی - نوآوری شنبه - دوشنبه - سه شنبه
9 سرکار خانم غلامی پور خوشنویسی - تاریخ هنر ایران - تاریخ هنر جهان - طراحی بصری شنبه - یکشنبه - دوشنبه
10 سرکار خانم عزیزی عکاسی (2) مبانی هنرهای تجسمی - چاپ دستی - الزامات محیط کار شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
 
 
 معماری 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان درس روزهای تدریس
1 سرکار خانم بهرامن مبانی طراحی - کارگاه نوآوری - تاسیسات - حجم و ماکت - اتوکد - تزئینات سنگی شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 سرکار خانم صدوقی تزئینات سلولزی - حجم و ماکت - نقشه برداری - آمادگی دفاعی یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
3 سرکار خانم مومنی مبانی طراحی - متره و برآورد - دانش فنی - نقشه کشی - عناصر و جزئیات - اتوکد شنبه - یکشنبه - دوشنبه
 
 
 
دروس عمومی 
 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان درس روزهای تدریس
1 سرکار خانم رحیمی ادبیات - هویت اجتماعی یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2 سرکار خانم حسینی فالحی شیمی - انسان و محیط زیست دوشنبه - چهارشنبه
3 سرکار خانم مشکانی تربیت بدنی یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
4 سرکار خانم خادمی  ریاضی (1) - ریاضی (2) - تاریخ معاصر - جغرافیا یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
5 سرکار خانم طیبی فیزیک - سوادرسانه ای یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
6 سرکار خانم موسوی معارف (2) - معارف (3) - عربی (3) یکشنبه - سه شنبه
7 سرکار خانم حاجی مزدارانی زبان خارجه (1) - مدیریت تولید  شنبه
8 سرکار خانم زارع نژاد زبان خارجه (2) سه شنبه
9 سرکار خانم توکلی نیک معارف (3) - عربی (3) - معرف (1) - عربی (1) - عربی (2) - کارگاه نوآوری - مدیریت تولید شنبه - دوشنبه - چهارشنبه