روزهای حضور دبیران  
ردیف نام و نام خانوادگی روزهای حضور
1 خانم آسیه رحیمی یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2 خانم سمیه محمدزاده مقدم شنبه - یکشنبه - دوشنبه
3 خانم شادی هاشمی علیا یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
4 خانم فریبا دولتخواه یکشنبه - سه شنبه
5 خانم لی لی یحیایی شنبه - دوشنبه - سه شنبه
6 خانم مرضیه بهرامن شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
7 خانم طاهره غلامی پور شنبه - یکشنبه - دوشنبه
8 خانم زهرا صدوقی یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
9 خانم منصوره صاحبی بزاز یکشنبه - سه شنبه
10 خانم زهرا دهقان نسب شنبه - دوشنبه - سه شنبه
11 خانم آتنا عزیزی شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
12 خانم پروین جبلی پور شنبه - دوشنبه - سه شنبه
13 خانم زهرا مومنی شنبه - یکشنبه - دوشنبه
14 خانم افسانه خادمی یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
15 خانم عصمت حسینی فالحی دوشنبه - چهارشنبه
16 خانم پوران سادات طیبی یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
17 خانم صدیقه مشکانی یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
18 خانم ریحانه موسوی یکشنبه - سه شنبه
19 خانم سکینه حاجی مزدارانی شنبه
20 خانم پروانه زارع نژاد سه شنبه
21 خانم فاطمه توکلی نیک شنبه - چهارشنبه
22 خانم آسیه رحیمی یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
 
     
 
تماس با ما  
نشانی:تهران - اتوبان ارتش -مینی سیتی - شهرک شهید محلاتی - انتهای بلوار بسیج غربی - هنرستان امام حسن مجتبی (ع)
 
تلفن: 22451113
 
 
رایانامه:emam.hasan84@yahoo.com